PreCare | Care | AfterCare

PreCare | Care | AfterCare

Uniek programma

Het welbevinden en werkgeluk van je medewerkers staat voorop. Dat vraagt aandacht en alertheid. FijnheerConnect wijst je de weg bij het nemen van de juiste stappen met de juiste tools en begeleiding. Ik heb hiervoor een uniek 3 stappentraject ontwikkeld: PreCare, Care en AfterCare.

Wanneer medewerkers te maken krijgen met een situatie die invloed heeft op veerkracht en werkvermogen biedt FijnheerConnect begeleiding op maat.

PreCare

Op het juiste moment aandacht voor welbevinden, vitaliteit en gezondheid van je medewerker.

Je maakt je zorgen over je medewerker of een afdeling. De juiste expertise ontbreekt. Voor een advies op maat, een weloverwogen aanpak van het welzijn van de werkende mens en de vitaliteit van je bedrijf is FijnheerConnect je sparringspartner. Ik zet jouw signalen om in een duidelijke analyse met een daaraan gekoppeld plan van aanpak. Zorg voor de medewerker(s) en het ontzorgen van jou als manager of een leidinggevende is hoofdzaak.

Care

Een integrale benadering van de begeleiding van en de zorg voor je arbeidsongeschikte medewerker(s).

Ondanks inzet en steun voor het welbevinden van je medewerker(s) kom je toch niet altijd tot de juiste balans. De stap naar voren wordt niet gemaakt en verzuim is daardoor onafwendbaar of al aanwezig. Samen met jou legt FijnheerConnect de vinger op de zere plek. Met een gedeeld beeld, een gezamenlijke analyse en een passend advies kunnen de juiste stappen worden gezet. Ik bied begeleiding op maat die aansluit op de behoeften van de medewerker of een afdeling.

AfterCare

Aandacht voor en het realiseren van duurzame inzetbaarheid na terugkeer in het werkproces.

Na een passend traject staat duurzame werkhervatting voorop. Voor een duurzame terugkeer en een vitale werkbenadering blijft aandacht en zorg een onmisbare schakel. Een continu veranderend speelveld vraagt om onderhoud en monitoring voor manager, leidinggevende en medewerker. Wat vraagt goed werkgeverschap na een hersteldmelding? Hoe managen we op een gezonde manier alle facetten van het leven? Om ‘up and running’ te blijven is FijnheerConnect je ideale partner.

Samenwerkingspartners van FijnheerConnect kunnen worden ingeschakeld om de juiste begeleiding te vinden en verandering in gang te zetten.

“Op het juiste moment aandacht voor welbevinden,
vitaliteit en gezondheid van je medewerker.”

“Op het juiste moment aandacht voor welbevinden,
vitaliteit en gezondheid van je medewerker.”