INGRID FIJNHEER

Specialist in loopbaan en verzuim

Specialist in loopbaan en verzuim

“Ieders potentie ten volle benutten. Dat is wat ik met FijnheerConnect voor ogen heb.”

Ik ben Ingrid Fijnheer

Mensen staan bij mij centraal, mijn hele leven lang al… De keuze voor ‘connect’ in mijn bedrijfsnaam was snel gemaakt. In opleiding, werk en privé is verbinding maken en zoeken voor mij een vanzelfsprekende drijfveer. Altijd vanuit een eerlijke en open benadering, die recht doet aan de waardigheid van ieder mens. Zien en gezien willen worden. Er voor elkaar zijn op het juiste moment met altijd verbinding als uitgangspunt.

Zorgen en ontzorgen is een terugkerend thema op mijn carrièrepad. Een luisterend oor, een open dialoog, aandacht, (h)erkenning en de juiste tone of voice. Waar anderen afhaken, ga ik door. Maar altijd met begrip voor elkaar en het optimaal benutten van een ieders potentieel als basis. Samen op weg naar een bevredigend resultaat met de juiste balans tussen zakelijkheid en empathie. Daar ligt mijn passie.

Mijn inlevingsgevoel, intuïtie en rationele manier van denken en handelen zijn de ideale mix om met een menselijke maat het juiste traject aan te gaan. Om samen de juiste beslissingen te nemen. De weg vrij te maken om niet achter elkaar maar naast elkaar te staan.

Linking pin bij KLM

Bij KLM begeleidde ik jarenlang medewerkers en managers in complex verzuim en loopbaanontwikkeling. Ik was de linking pin bij ingewikkelde vraagstukken zoals; langdurig ziekteverzuim, conflicten of samenwerkingsproblemen. Ik begeleidde verandertrajecten en ontwikkelde loopbaanprogramma’s. Ook was ik altijd bezig met innovaties (in co-creatie met anderen) die onze manier van werken beter maakten.

Ervaren in complexiteit

Mijn fascinatie voor de mens zorgde ervoor dat ik naast loopbaan- en coachopleidingen, de opleiding tot Deep Democracy facilitator heb gevolgd. Deep Democracy is een krachtig instrument voor inclusieve besluitvorming en conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit. Een methodiek en filosofie die je leert psychologische veiligheid te creëren en lastige thema’s te agenderen. Die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt.
Deze opleiding, die ik in 2017 afrondde, inspireert mij nog iedere dag bij het uitoefenen van mijn vak.

“Al deze ervaringen maken me tot de coach, adviseur en facilitator die ik nu ben.”

“Al deze ervaringen maken me tot de coach, adviseur en facilitator die ik nu ben.”